Gavekortafgift i Danmark: Hvad virksomheder skal vide

Kevin Cheung
Af Kevin Cheung February 12, 2024

Gavekortbeskatning i Danmark kan være kompleks og kræver omhyggelig opmærksomhed på regler og rapporteringskrav. Virksomheder, der bruger gavekort som belønning eller incitament, bør være opmærksomme på de skattemæssige konsekvenser og tage de nødvendige skridt for at sikre overholdelse.

Gavekortafgift i Danmark

Gavekortafgift i Danmark er et vigtigt aspekt, som virksomheder er nødt til at forstå og overholde. I Danmark er enhver gave, der overstiger 1300 DKK, underlagt beskatning, uanset om det er et gavekort til særlige lejligheder eller en anden form for gave. Denne årlige grænse på 1300 kr. gælder for alle gaver. Det er vigtigt for virksomheder at være opmærksomme på denne grænse og sikre, at de overholder skattereglerne for gavekort i Danmark. Ved at forstå og overholde disse regler kan virksomheder undgå potentielle bøder og sikre korrekt indberetning af gavekortafgifter. I Danmark er kontante gaver altid underlagt beskatning, uanset beløbet, og når det drejer sig om gavekort, der kan omsættes til kontanter, digitale gavekort eller gavekort med mange anvendelsesmuligheder, skal de også beskattes.

Hvad er SKAT?

I Danmark er SKAT, også kaldet Skattestyrelsen, den centrale myndighed, der er ansvarlig for at opkræve skatter og afgifter og administrere skattelovgivningen. SKATs hovedopgaver omfatter:

1. Opkrævning af skatter og afgifter

SKAT er ansvarlig for at opkræve forskellige typer af skatter og afgifter. Disse omfatter indkomstskat, som er baseret på skattepligtig indkomst, moms, som pålægges varer og tjenesteydelser, og ejendomsskat, som opkræves fra ejere af fast ejendom. I Danmark kan skattefradraget variere fra 38% til 53%, afhængigt af om du betaler top- eller bundskat. Ud over disse er der andre offentlige skatter, som også administreres af SKAT.

2. Registrering og kontrol af virksomheder og borgere

En af SKATs vigtigste opgaver er at administrere registreringen af både virksomheder og enkeltpersoner og sikre, at de opfylder deres skatteforpligtelser i henhold til loven. Det indebærer at sikre, at alle virksomheder og borgere er korrekt registreret, og at overvåge deres skatteaktiviteter for at sikre, at de overholder loven.

3. Rådgivning og vejledning

SKAT yder vejledning og rådgivning til borgere og virksomheder om forskellige skatteregler og -procedurer. Det kan være vejledning i, hvordan man udfylder skatteblanketter korrekt, hvilke fradrag og skattefordele man kan få, og hvordan man indberetter indtægter og udgifter korrekt.

4. Udstedelse af skatteopgørelser og tilbagebetaling af overskydende skat

Efter indsendelse af skatteoplysninger behandler SKAT disse oplysninger og udsender skatteopgørelser til skatteyderne. Hvis der er overskydende skat, udbetaler SKAT denne til skatteyderen. Det kan enten ske som en direkte overførsel til en bankkonto eller ved at udstede en skattecheck.

5. Bekæmpelse af skatteunddragelse og svindel

SKAT arbejder aktivt for at bekæmpe skatteunddragelse, skattesvig og skatteundgåelse. Dette omfatter implementering af kontrolforanstaltninger såsom revisioner og inspektioner for at sikre, at skatteyderne overholder loven. Derudover samarbejder SKAT ofte med andre myndigheder, herunder politi og retshåndhævende myndigheder, for at forfølge sager om skatteunddragelse og svig.

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget, skal du kontakte SKAT

huuray webpage on a phone

Send yourself a gift card

Want to see what it would look like without any commitment? Now you can send yourself a sample to see how the reward arrives. It takes one click to see it all. It has never been easier!

Beskatning for medarbejdere og arbejdsgivere

money roll GIF

Hvad skal man gøre som medarbejder?

Som medarbejder skal du oplyse beløbet på din årlige selvangivelse, hvis du på noget tidspunkt modtager gaver fra en arbejdsgiver, hvor den samlede værdi overstiger 1.300 kr. i 2024. Hvis værdien af gaverne overstiger 1.300 kr., er hele værdien af gaven skattepligtig og skal derfor indberettes.

Eksempel: Du modtager en gave på 400 kr. fra en arbejdsgiver og en gave på 1000 kr. fra en anden arbejdsgiver. Den samlede værdi af gaverne er 1.400 kr. Da beløbet nu er over grænsen på 1.300 kr., skal du angive den samlede værdi af gaverne på din årsopgørelse i rubrik 20.

Hvad skal vi gøre som arbejdsgivere?

Hvis gaven, hvad enten det er i form af et skattepligtigt gavekort, kontanter eller hvis værdien af selve gaven overstiger 1.300 kr. i 2024, skal du indberette værdien af gaven til SKAT. Du har også mulighed for at medtage udgiften til gaven i din virksomheds skatteregnskab.

Relateret: Gift Card tax in Norway

En liste over gavekort, der altid er skattepligtige:

 • Gavekort, der kan ombyttes til kontanter
 • Digitale gavekort, f.eks. plastikkort
 • Gavekort med en bred vifte af anvendelsesmuligheder
 • Gavekort til oplevelser

Der er tre typer gavekort, som altid er skattefrie:

 • Gavekortet er kun gyldigt til nogle få udvalgte gaver fra en onlineudbyder.
 • Arbejdsgiveren har på forhånd valgt gaven på gavekortet til hver medarbejder.
 • Gavekortet er et gavekort til en bestemt navngiven restaurant, hvor det kun kan bruges til dagens tre-retters menu eller til en af 3 tre-retters menuer, som arbejdsgiveren har oprettet.

Hvis et gavekort ikke er skattefrit, skal det indberettes som skattepligtigt (A-indkomst).

Dann
Rune Eirby Poulsen
morten sebastian simonsen

Lad os få en lille snak

Uanset om du vil have en demo, har en forespørgsel eller bare vil tale om vores produkt, er vi her for dig.
Kontakt os

Forskellen mellem A- og B-indkomst

“A-indkomst” og “B-indkomst” er to forskellige indkomsttyper, der bruges i Danmark til at beregne skatter og afgifter. Gavekort og gaver som medarbejderincitamenter er i nogle situationer en form for indkomst. Her er forskellene mellem dem:

A-indkomst:

 • A-indkomst omfatter indkomst fra ansættelse hos en arbejdsgiver, herunder løn, bonus, provision og naturalieydelser.
 • Denne type indkomst er normalt forhåndsindberettet til SKAT af arbejdsgiveren, hvilket gør det lettere for skatteyderen at indberette og for SKAT at kontrollere.
 • Skatter og afgifter på A-indkomst tilbageholdes normalt direkte af arbejdsgiveren og indberettes til SKAT via lønsystemet.

B-indkomst:

 • B-indkomst dækker over indkomst, der ikke er omfattet af A-indkomst, som f.eks. indkomst fra selvstændig virksomhed, freelancehonorarer, lejeindtægter, kapitalindkomst (f.eks. renteindtægter, udbytte) og andre former for ikke-lønnet indkomst.
 • Skatteyderen er normalt ansvarlig for at indberette og betale skatter og afgifter på B-indkomst til SKAT.
 • B-indkomst kan være mere kompleks at indberette, da den ikke er forudindberettet, og skatteyderen skal sørge for at beregne og indberette indkomsten korrekt.

Skatteregler for julegaver:

Hvis det samlede beløb overstiger 1300 DKK, som det gør her, er det skattepligtigt.

Selv om dette beløb overstiger 1300 kr, er julegaven skattefri, da den ikke overstiger julegavegrænsen på 900 kr. Den anden gave på 500 er stadig skattepligtig.

Hvorfor er love om beskatning af gavekort vigtige?

Arrow down GIF

Love om beskatning af gavekort tjener vigtige formål og opfylder flere vigtige mål:

 • Opkrævning af indtægter: Beskatning af gavekort sikrer, at staten opkræver indtægter fra økonomiske transaktioner, selv dem, der involverer gaver. Disse indtægter bidrager til at finansiere offentlige tjenester og velfærdsprogrammer.
 • Retfærdighed og lighed: Ved at beskatte gavekort sikrer regeringen retfærdighed og lighed i skattesystemet. Alle former for indkomst, herunder gaver, er underlagt beskatning, hvilket hjælper med at fordele skattebyrden mere ligeligt over befolkningen.
 • Forebyggelse af skatteunddragelse: Klare skattelove for gavekort er med til at forhindre skatteunddragelse. Uden ordentlige regler kan enkeltpersoner og virksomheder udnytte gavekort som en måde at undgå at betale indkomstskat på.
 • Gennemsigtighed og overholdelse: Skattelovgivningen giver gennemsigtighed og tilskynder til overholdelse af skattereglerne. Klare retningslinjer for, hvordan gavekort beskattes, hjælper enkeltpersoner og virksomheder med at forstå deres skatteforpligtelser og sikrer, at de overholder loven.
 • Forbrugerbeskyttelse: Skattelovgivningen kan også beskytte forbrugerne ved at sikre, at gavekortudstedere og -modtagere er klar over de skattemæssige konsekvenser. Denne gennemsigtighed hjælper med at forhindre misforståelser og tvister i forbindelse med skatteforpligtelser på gavekort.

Arbejdsgiverens ansvar ved uddeling af gavekort til medarbejdere i Danmark

Det er rart at vide for arbejdsgiveren, når man giver gavekort til medarbejderne:

 • Skattemæssige forpligtelser: Gavekort til medarbejdere betragtes ofte som løn og er derfor skattepligtige. Det betyder, at værdien af gavekortet normalt beskattes som personlig indkomst for medarbejderen.
 • Fradragsret for virksomheden: Udgifter til gavekort til medarbejdere kan normalt trækkes fra som driftsomkostninger i virksomhedens skatteregnskab. Det er dog vigtigt at sikre, at gavekortet opfylder kravene til skattefradrag i henhold til lovgivningen.
 • Grænser og skattefritagelse: Der er ofte grænser for, hvor meget en medarbejder kan modtage skattefrit som gave. Det er en god idé at tjekke de gældende regler og grænser for skattefrie gaver til medarbejdere.
 • Skattemæssig behandling af gavekortets værdi: Værdien af gavekortet betragtes normalt som løn, og derfor skal der trækkes skat og arbejdsmarkedsbidrag af beløbet. Dette kan håndteres enten ved at tilbageholde skat og arbejdsmarkedsbidrag fra værdien af gavekortet eller ved at indberette værdien af gavekortet som lønindkomst.
 • Administration og dokumentation: Det er vigtigt at sikre korrekt administration og dokumentation af gavekort til medarbejdere for at opfylde skattekrav og sikre, at virksomheden overholder lovgivningen.

Relateret: Gift Card taxation in Sweden

Typer af gavekort i Danmark

luksus gavekortet

Luksus gavekortet

Luksus Gavekortet giver modtageren den ultimative mulighed for at vælge den gave, du er på udkig efter, og købe den. Med dette multifunktionelle gavekort kan du vælge din gave mellem mere end 1.000 butikker over hele Danmark.

Restauranter og barer

Dette gavekort tilbyder et bredt udvalg af mange restauranter og barer over hele Danmark. Smag forskellige slags mad fra andre kulturer.

restaurants and bars
entertainment

Gavekort til underholdning

Underholdningsgavekort kan bruges til at få adgang til underholdningstjenester, såsom streamingabonnementer, biografbilletter eller events. De giver adgang til en bred vifte af underholdningsmuligheder.

Lav dine egne gavekort

Vi giver kunderne mulighed for at personliggøre deres egne gavekort med brugerdefinerede designs, farver, billeder og beskeder. Dette gavekort bruges ofte ved særlige lejligheder.

customization

Du kan finde et bredt udvalg af skattefrie gavekort til mange andre oplevelser.

Almindelige skattefejl, der skal undgås

check box GIF

Manglende sporing og rapportering af salg af gavekort:

Virksomheder skal nøjagtigt spore og rapportere salget af gavekort som skattepligtig indkomst. Hvis man ikke gør det, kan det resultere i underrapportering og potentielle bøder.

Forkert værdiansættelse af gavekort:

Gavekort skal værdiansættes til deres pålydende værdi af skattemæssige årsager. Hvis man bruger en forkert værdiansættelsesmetode, kan det føre til unøjagtige skatteberegninger og potentielle problemer med at overholde reglerne.

Undladelse af at tage højde for udløbsdatoer:

I Danmark er gavekort med udløbsdato skattepligtige, uanset om de bliver indløst eller ej. Virksomheder bør sikre sig, at de tager højde for de skattemæssige konsekvenser af udløbne gavekort.

Utilstrækkelig journalføring:

Korrekt bogføring er afgørende for at overholde skattereglerne for gavekort. Virksomheder bør føre detaljerede optegnelser over salg af gavekort, indløsninger og eventuelle tilknyttede skatteforpligtelser.

Ignorering af rapporterings- og arkiveringskrav:

Virksomheder skal opfylde rapporterings- og arkiveringskrav i forbindelse med gavekortskat. Forsømmelse af disse forpligtelser kan resultere i bøder og revisioner.

Manglende kendskab til specifikke regler:

Skattereglerne for gavekort kan variere afhængigt af jurisdiktion. Virksomheder bør holde sig informeret om de specifikke regler i Danmark for at sikre, at de overholdes.

Case Studies: Examples of how taxation works in Denmark

Casestudie 1: Julegave fra virksomheden

Anna arbejder som bogholder i et revisionsfirma. Ved juletid beslutter virksomheden at give alle medarbejdere et gavekort på 1.500 kr. til en lokal restaurant i julegave. Da julegaver har en grænse på 900 kr. før skat, er det skattepligtigt for Anna som lønindkomst. Hun skal derfor betale skat og arbejdsmarkedsbidrag af værdien af gavekortet.

Casestudie 2: Fødselsdagsgave fra virksomheden

Henrik arbejder som IT-konsulent i en IT-virksomhed. På sin fødselsdag får han et gavekort på 1.200 kr. til en elektronikbutik af virksomheden i fødselsdagsgave. Da gavekortet har en værdi under beløbsgrænsen på 1300 kroner, er det skattefrit for Henrik, og han skal ikke betale skat af værdien af gavekortet.

Casestudie 3: Fødselsdagsgave fra virksomheden

Peter har arbejdet hårdt på et projekt og leveret en ekstraordinær indsats. Som anerkendelse beslutter virksomheden at belønne ham med et gavekort på 2.500 kr. til en wellness-klinik. Da gavekortet er en belønning for Peters ekstraordinære arbejdsindsats, betragtes det som lønindkomst og er derfor skattepligtigt for ham.

Casestudie 4: Jubilæumsgave fra virksomheden

Louise har arbejdet for en virksomhed i 10 år. For at fejre hendes jubilæum beslutter virksomheden at give hende et gavekort på 3.000 kr. til en luksusrestaurant. Da gavekortet betragtes som en jubilæumsgave og ikke en belønning for arbejdsindsatsen, kan det være skattefrit for Louise, hvis det falder ind under de relevante skatteregler for jubilæumsgaver.

Konklusion

Konklusionen er, at det er afgørende for virksomheder, der bruger gavekort som belønning eller incitament, at de forstår og håndterer gavekortskatten i Danmark. Ved at være opmærksom på de skattemæssige konsekvenser, følge reglerne og implementere effektive strategier kan virksomheder minimere skatteforpligtelser, sikre overholdelse og strømline deres drift. Det er vigtigt at spore og rapportere salg af gavekort nøjagtigt, værdisætte gavekort korrekt, tage højde for udløbsdatoer, føre korrekt regnskab, opfylde rapporteringskrav og holde sig informeret om specifikke regler. Ved at undgå almindelige skattefejl og søge professionel rådgivning, når det er nødvendigt, kan virksomheder navigere i skattereglerne for gavekort og bidrage til et retfærdigt og gennemsigtigt skattesystem i Danmark.

morten sebastian simonsen
Rune Eirby Poulsen
Dann

Lad os tage en snak

Uanset om du vil have en demo, har en forespørgsel eller bare vil tale om vores produkt – vi er her for dig.
Tilmeld dig

FAQ

Nej, ikke alle gavekort er skattepligtige i Danmark. Men alle gaver, der overstiger 1300 danske kroner, er skattepligtige.

Gavekort, der kan ombyttes til kontanter, digitale gavekort, gavekort med en bred vifte af anvendelsesmuligheder og oplevelsesgavekort er altid skattepligtige i Danmark.

Virksomheder bør nøjagtigt spore og rapportere salg af gavekort som skattepligtig indkomst for at sikre overholdelse af skattereglerne.

Der er ingen specifikke undtagelser eller fradrag for gavekortskat i Danmark. Virksomheder kan dog optimere skattefordelene ved at strukturere gavekortprogrammer og søge professionel rådgivning.

Manglende overholdelse af skattereglerne for gavekort kan resultere i bøder eller revision. Det er afgørende for virksomheder at holde sig informeret og opfylde kravene til rapportering og overholdelse.

Virksomheder kan håndtere gavekortskat ved at implementere strategier som strukturering af gavekortsprogrammer, sporing af skatteforpligtelser og optimering af skattefordele. Det kan også være en fordel at søge professionel rådgivning.

Bemærk venligst, at denne FAQ giver generel information, og det anbefales at konsultere skatteeksperter for specifik vejledning relateret til individuelle omstændigheder.